آپدیت جدید هسته گوگل دسامبر ۲۰۲۰ درحال اجرا می باشد

GoogleDecember2020

آپدیت دسامبر ۲۰۲۰ گوگل گوگل به تازگی اعلام کرده است که آپدیتی را شروع به انجام کرده است. بعد از گذشت ۷ماه گوگل اعلام کرده که بروزرسانی هسته جدیدی را منتشر کرده که درحال اجرا در شروع دسامبر December می باشد. این سومین آپدیت هسته الگوریتمهای گوگل می باشد که در سال ۲۰۲۰ گوگل اعلام […]